>
>
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Cod. OLCART4
ΒΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΜΜΩΝΙΑ
Χρωματολόγιο για βαφές χωρίς αμμωνία.